Müüme ja toodame erinevas mõõdus kase ja lepa küttepuid 40l ( 23cm, 30cm, 50cm )

Puitbrikett on kuivast töötlemata puiduhakkest valmistatud biokütus  mis ei sisalda mingeid lisaaineid.
Puitbrikett on ka väga kõrge kütteväärtusega, ta põleb kõrgel temperatuuril ja peaaegu ilma tuhata. Selletõttu sobib ta põletamiseks enamikes kateldes, pliitides, kaminates ja ahjudes.

Puitbrikett võtab väga vähe ruumi, kuna tema tihedus on suur. Puitbriketi kütteväärtus on küttepuude omast suurem.

See on biokütus, mis aitab meil kokku hoida raha, ruumi, hoiab meie küttekolded puhtad ja säästab meie ja meie laste tervist ning hoiab meie Eestimaa loodust.